การสอบเทียบความดันอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการผลิตด้วย Fluke 700G

Fluke 700G Application Note Fluke 700G Application Note
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 553 KB)

Fluke 700G Series เกจวัดความดันความแม่นยำสูง เป็นสินค้าหมวดใหม่ของ Fluke ออกแบบมาเพื่อการวัดและสอบเทียบเกจวัดความดันในกระบวนการผลิตได้อย่างง่ายดาย มีขนาดช่วงความดันให้เลือกตั้งแต่ 15 psi จนถึง 10,000 psi ความแม่นยำ 0.05 % พรอ้ มทำงานเป็น Data Logging ความดันได้ด้วย

อันดับหนึ่ง ในงานสอบเทียบความดันอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการผลิต

อันดับหนึ่ง ในงานสอบเทียบความดันอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการผลิต
วารสาร Technology Promotion ฉบับที่ 222 เดือนเมษายน-พฤาภาคม 2555
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 3 MB)

อันดับหนึ่ง ในงานสอบเทียบความดันอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการผลิต

  • Fluke 700G Series เกจวัดความดันความเที่ยงตรงสูง
    • มี 9 รุ่น ความดัน 15 ถึง 10,000 psi
    • กะทัดรัด แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ
    • ความแม่นยำสูง 0.05%
  • Fluke 754/753 Documenting Process Calibrators - HART
  • Fluke 717/718 Pressure Calibrators