การวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาและความปลอดภัย

Electrical Safety Seminar Electrical Safety Seminar
Electrical Safety Seminar Electrical Safety Seminar

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง “การวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาและความปลอดภัย” เพื่อให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาและแก้ปัญหาของระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานได้อย่างถูกจุดอย่างรวดเร็ว ลดความสูญเปล่าและอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนมาก ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคในทางปฏิบัติ ตลอดจนได้ทดลองใช้เครื่องมือในงานแต่ด้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ท่านที่สนใจและพลาดการเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นแรกนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมในรุ่นต่อไปที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารการสัมนาได้ที่เวบไซต์ของเรา
เปิดคอร์สใหม่ 3 รอบ 3 จังหวัด