การบำรุงรักษาเครื่องสอบเทียบแบบหลูป และแคลมป์วัดกระแส 4-20 mA

Loop Cal App Note Fluke 77x Series Milliamp Process Clamp Meters
กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดบทความ

เครื่องมือสอบเทียบจำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบและบำรุงรักษาตามระยะเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้มีข้อมูลที่จะช่วยแนะนำช่างเทคนิคถึงการสอบเทียบแบบหลูปที่พบได้บ่อย โดยใช้เครื่องมือของฟลุค

เครื่องสอบเทียบแบบหลูปของฟลุคมีหลายแบบให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานของท่าน ดังนี้:

  • ฟลุค 707 และ 707Ex1 เครื่องสอบเทียบแบบหลูป
  • ฟลุค 705 เครื่องสอบเทียบแบบหลูป
  • ฟลุค 715 เครื่องสอบเทียบโวลต์/มิลลิแอมป์
  • ฟลุค 787 และ 789 โปรเซสมิเตอร์

ท้ายบทความนี้มีคุณลักษณะของเครื่องสอบเทียบแบบหลูปแต่ละรุ่น และคำศัพท์ทางเทคนิคไว้ด้วย

ใหม่
Fluke 772 และ 773 แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสในกระบวนการผลิต
วัดกระแสหลูป 4-20 mA ได้โดยไม่ต้องตัดวงจร ช่วยประหยัดเวลาทำงาน และต้นทุนสูญเปล่า