การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังโดย Thermal Imager VS PD Instruments

EA PD Hawk

ในการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ เพื่อค้นหาความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นและกลายเป็นปัญหารุนแรงในอนาคตสำหรับระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ การใช้ภาพความร้อน ซึ่งเผยให้เห็นถึงจุดที่ผิดปกติ อาธิ จุดต่อหลวม-hotspot การทำงานเกินพิกัด, ที่แสดงให้เห็นเป็นภาพทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและนำเสนอ เทคนิคนี้ได้บ่งบอกความผิดปกติที่นำไปสู่ความเสียหายรุนแรงจนถึงขั้นหยุดกระบวการหรือถึงขั้นเกิดเพลิงไหม้ในที่สุด ซึ่งปัญหาที่กล่าวมานี้เป็นเพียงสาเหตุของความเสียหายบางส่วนเท่านั้น

แต่สำหรับปัญหาอื่นอาทิ เกิดการอาร์กแฟลช, ชอร์ตเซอร์กิต, สายไฟขาด, ฉนวนและลูกถ้วยชำรุด ซึ่งก็เป็นปัญหาที่รุนแรงเช่นกัน ต้นเหตุมาจากการผลิตอุปกรณ์ การติดตั้ง หรือการใช้งานที่ผิดผลาดนั่นเองเป็นสาเหตุทำให้เกิด Partial Discharge: PD ซึ่งวิธีการตรวจหามีอยู่หลายวิธี ที่นิยมได้แก่การตรวจจับ Ultra Sound และ TEV (Transient Earth Voltage) โดยที่เทคนิค TEV เหมาะกับการตรวจหา PD ภายในระบบปิด เช่นตู้ Ring main unit (โดยไม่ต้องเปิดตู้ตรวจสอบ) ส่วนเทคนิค Ultra Sound เหมาะกับการเกิด PD ภายนอก โดยเฉพาะบริเวณลูกถ้วยและสายไฟที่อยู่ไกลออกไปบนเสา

ฉะนั้นในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งสองเทคโนโลยีก็เพื่อป้องกันความผิดปกติตามที่ได้กล่าวไป นอกจากจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบแล้ว ยังต้องมีความชำนาญและได้รับการอบรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห์ทั้งสองประเภทนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่น

Fluke Thermal Imager
ดูรายละเอียดเพิ่ม กล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องส่องภาพความร้อน Fluke Ti400 มี detector 320x240 ย่านวัดอุณหภูมิ -20ºC ถึง 1200ºC และมีระบบ Laser Sharp Focus ที่ช่วยให้ Focus ได้ง่ายและเร็ว ทำให้เวลาทำงานสั้นลงและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น

EA UltraTEV Detector EA UltraTEV Plus PD Display
ดูรายละเอียดเพิ่ม เครื่องมือ Partial Discharge

เครื่องวัด PD EA Technology Ultra TEV Plus ที่มีทั้ง Ultra Sound Detector และ TEV (Transient Earth Voltage) Detector เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งบอกในรูปของ dB และระดับความรุนแรงในรูปของสัญญาณสี (เขียว, เหลือง และแดง) ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการพิจารณา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877,