แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกประวัติและรายละเอียดส่วนตัว ในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อสมัครงาน

ระบุตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร

อัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ

แนบรูปถ่ายหน้าตรง (.gif, .jpg, .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 300 KB)

ชื่อและนามสกุลของท่าน

อีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

อายุของท่านขณะนี้

สถานภาพทางครอบครัว

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ

คณะหรือสาขาที่จบ และสถาบันการศึกษา

มีรถยนต์เป็นของตนเองหรือไม่

ประวัติการทำงานและประสบการณ์ของท่าน
(มีผลต่อการพิจารณาเป็นอันมาก)

ความชำนาญหรือความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการพิจารณา

วันที่ท่านสามารถเริ่มงานได้หากได้รับคัดเลือก