ทำความเข้าใจกับระดับความปลอดภัยของเครื่องวัดไฟฟ้า

Measurement Categoryมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องวัดไฟฟ้าระบุเป็นแรงดัน Overvoltage Category หมายถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ที่เครื่องมือวัดทนทานได้โดยไม่เกิดความเสียหายให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ถูกวัด

ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่น EF ใน DMM Metrel

Non-Contact EF-DetectionEF (Electric Field) เป็นการส่งเสียงเตือนพร้อมกับหน้าจอแสดงกราฟแท่งความแรงของศักดาไฟฟ้าที่มีอยู่ใน DMM ของ Metrel บางรุ่นที่ออกแบบสำหรับการวัดไฟฟ้ากำลัง คล้ายกับการใช้ไขควงวัดไฟตรวจว่าสายไฟหรือเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดมีไฟรั่วหรือไม่

Metrel MA 2067 Complete Low Voltage Installation Demo Board

Metrel MA 2067 Complete Low Voltage Installation Demo BoardDemonstration Board MA 2067 is an excellent demonstration and educational tool that simulates real conditions in low voltage electrical installations. Complete testing and troubleshooting of the installation is possible by using suitable instruments.

MEA Electric Motor Testing Equipment

MEA Electric Motor Testing EquipmentMEA develops and supplies state-of-the-art motor testing solutions, including different types of dynamometers, such as hysteresis brake, regenerative dynamometer, inertial dynamometers, along with other testing devices for electric motors and engines

Metrel MD 9016 Electrical Field Service Multimeter

Metrel MD 9016 Electrical Field Service Multimeter
The digital multimeter MD 9016 is a perfect combination of size, Innovative functions and built-in PC communication. It is capable to detect and diagnose most electrical and electrotechnical problems.

UltraTEV Plus+™ Multi-Functional Partial Discharge (PD) Instrument

EA Technology UltraTEV Plus+™
The UltraTEV Plus+™ is a handheld instrument used to detect and measure partial discharge in high voltage assets, including, but not limited too; switchboards, cable boxes, cables and outdoor switchyards.

PD Hawk™ Switchyard PD Locator

PD Hawk™ Switchyard PD Locator
Locates PD activity in live open terminal switchyards – quickly and safely. The PD Hawk™ is uniquely effective for detecting and locating internal AND surface PD activity in open terminal switchyards.

Fluke 233 Wireless Remote Display Automotive Digital Multimeter

Fluke 233/A Wireless Remote Display Automotive Digital Multimeter KitNew Fluke 233 Wireless Remote Display Automotive Digital Multimeter Kit, the industry’s first digital multimeter with a detachable wireless display, designed specifically for automotive troubleshooting.

GW Instek USG-LF44 Pocket-Sized RF Signal Generator

GW Instek USG-LF44 Pocket-Sized RF Signal GeneratorThe Instek USGLF44 RF Signal Generator is a pocket-sized and USB interface compatible RF signal generator with the frequency range from 34.5 MHz to 4.4 GHz.

เครื่องมือที่ท่านต้องการ สําหรับงานตรวจซ่อม Inverter, Motor และ Drive

PWM Output Waveforms
แรงดันเอาต์พุตของ Inverter แบบ PWM ไม่สามารถวัดด้วยมิเตอร์ทั่วไป อาจทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเสีย แต่ด้วยฟังค์ชั่น Low Pass Filter ใน DMM ช่วยแก้ปัญหาตรวจซ่อม Motor & Drive ได้

การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังโดย Thermal Imager VS PD Instruments

Fluke Thermal ImagerEA PD Instruements
ในการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ เพื่อค้นหาความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นและกลายเป็นปัญหารุนแรงในอนาคตสำหรับระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องตรวจสอบทั้งการใช้ภาพความร้อน, Ultra Sound และ TEV (Transient Earth Voltage)

Metrel MD 9035 Automotive Digital Multimeter

Metrel MD 9035 Automotive Multimeter
Metrel MD 9035 is a unique automotive multimeter top class with many exciting features, such as: Selectable 4-stroke, 4-DIS/2-stroke, & 2-DIS engine RPM; Selectable Trig (+)/Trig- on % & ms readings; RPM, Dwell, % & ms readings

Metrel MI 3102 BT Eurotest XE Installations Safety Tester with AUTO SEQUENCE

Metrel MI 3102 BT Eurotest XE
MI 3102 BT EurotestXE is a multifunctional measuring instrument which performs a complete set of installation safety tests according to IEC/EN 61557. It supports AUTO SEQUENCE ® testing of the TN, TT and IT earthing systems.

Metrel MD 9060 High Resolution Heavy Duty Industrial Multimeter

Metrel MD 9060 Heavy Duty Industrial Multimeter
The MD 9060 ranks among the most accurate multimeters with a large bandwidth and very high resolution. Metrel MD 9060 is equipped with a built-in VFD feature that makes the instrument capable of measuring the true values in accordance with frequency.

การอบรมสัมมนาวิชาการ โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

การอบรมสัมมนาวิชาการ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ได้จัดอบรมสัมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าอบรมเต็มจนต้องจัดเพิ่มเสมอ และตั้งแต่เริ่มต้นปี 2558 เป็นต้นมา เราได้จัดสัมมนาไปแล้วมากกว่า 10 ครั้ง และยังคงมีโปรแกรมจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี

UltraTEV Detector™ Portable Partial Discharge Detector

UltraTEV Detector™ Portable Partial Discharge Detector
The UltraTEV Detector™ is the ideal instrument for initial PD surveys. Accurate, safe and easy to use, with very little training.The UltraTEV Detector™ is the ideal instrument for initial PD surveys. Accurate, safe and easy to use, with very little training.

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter
PCS-1000 is a High-Precision D.C. and A.C. Current Shunt Meter which carries built-in current shunts and high-accuracy current measurement circuits with also measures voltage at 6 1/2-digit resolution simultaneously.

MC2020 Battery Analyzer

MC2020 Battery AnalyzerNew for 2015 the MC line of battery analyzers offers several new important features. This line expands upon Battery Metric's history of delivering features and flexibility in a system that provides excellent performance and value.


Importer/distributor of electrical and industrial test and measuring instruments, calibration equipments, and tools from the leading manufacturers

Industrial Test Tools

Calibration & Precision Equipments

Sound and Vibration

Industrial Test ToolsCalibration & Precision EquipmentsSound and Vibration

Networks Test Tools

RF & Telecommunication

Products Testing and Tools

Networks Test ToolsRF & TelecommunicationProducts Testing and Tools