Jobs

รับสมัคร วิศวกรขาย (Sales Engineer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ขยายฐานลูกค้าใหม่และติดตามฐานลูกค้าปัจจุบัน
  • นำเสนอสินค้าเครื่องวิเคราะห์เสียงและการสั่นสะเทือนให้กับลูกค้าใหม่และฐานลูกค้าเดิม
  • นัดหมายการนำเสนอและติดตามความคืบหน้า
  • ประสานงานลูกค้าปัจจุบัน ในกรณีลูกค้าติดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ประสานงานด้านต่างๆแล้วแต่จะได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงานขาย Power Supply, Hipot

รับสมัครพนักงานขาย Power Supply, Hipot (Electrical Safety Analyser)

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานขาย Power Supply, Hipot
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

รับสมัครช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า

รับสมัครด่วน ช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า 1 อัตรา

 • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ถนนลาดพร้าว
 • วุฒิ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์, ช่างฝีมือทหาร
 • ถ้ามีประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือวัดไฟฟ้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
 • ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว