Jobs

รับสมัคร วิศวกรขาย (Sales Engineer)

วิศวกรขาย (Sales Engineer) สินค้าเครื่องวิเคราะห์เสียงและการสั่นสะเทือน

 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีพาหนะส่วนตัว
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ปรับตัวได้ดีและขยันทำงาน

สนใจติดต่อ อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180

รับสมัครช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า

รับสมัครด่วน ช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า 1 อัตรา

 • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ถนนลาดพร้าว
 • วุฒิ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์, ช่างฝีมือทหาร
 • ถ้ามีประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือวัดไฟฟ้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
 • ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ผู้สนใจ ส่งใบสมัครที่ Siwapong@measuretronix.com หรือ โทร 081-833-3765 ด่วน

รับสมัครพนักงานขาย Power Supply, Hipot

รับสมัครพนักงานขาย Power Supply, Hipot (Electrical Safety Analyser)

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานขาย Power Supply, Hipot
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

สนใจติดต่อ เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461