Jobs

รับสมัครพนักงานขายสินค้าด้าน Predictive Maintenance เครื่องจักรด้านความสั่นสะเทือน + Ultrasound

ฝ่ายขายสินค้าด้าน Predictive Maintenance สั่นสะเทือน (Sales Engineer) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

  • จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีในสาขาเครื่องกล
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน หรือ Ultrasound หรือ Shaft Alignment, Balancing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ