Jobs

รับสมัครผู้จัดการแผนกบริการ (Service Manager)

Service Center รับสมัครผู้จัดการแผนกบริการ (Service Manager) 1 อัตรา

  • เพศชาย มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารแผนกซ่อมเครื่องมือวัดละเอียด 3-5 ปี
  • เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว
  • เคยฝึกอบรมหลักสูตร PMEL หรือวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มาตรวิทยา หรือตรงกับสายงานซ่อมบำรุงเครื่องวัดละเอียด
  • สามารถโต้ตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี

ผู้สนใจ ส่งใบสมัครที่ siwapong@measuretronix.com หรือ โทร 081-833-3765

รับสมัครช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า

รับสมัครด่วน ช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า 1 อัตรา

  • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ถนนลาดพร้าว
  • วุฒิ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์, ช่างฝีมือทหาร
  • ถ้ามีประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือวัดไฟฟ้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
  • ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ผู้สนใจ ส่งใบสมัครที่ Siwapong@measuretronix.com หรือ โทร 081-833-3765 ด่วน