Jobs

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน

ฝ่ายขาย (Sales Engineer) 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ ทั่วไป
- จบการศึกษาในสาขาต่อไปนี้
ไฟฟ้า , อิเลคทรอนิคส์ ,เครื่องกล , วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครช่างเทคนิค

รับสมัครช่างเทคนิคแผนกบริการ(ซ่อมเครื่องมือวัด) จำนวน 2 ตำแหน่ง
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์