Sonic

Sonic Corporation
Sonic Corporation
SONIC เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวัดความเร็วของไหลด้วยระบบอัลตร้าโซนิค มีเครื่องวัดความเร็วของไหลในท่อที่ครอบคลุมทั้งของเหลวและก๊าซ แบบมีจอแสดงค่าที่วัดได้และแบบ transmitter รวมทั้งแบบ Ex ในงานโรงกลั่นให้เลือกใช้หลายรุ่น

SLF-500 Ultrasonic Liquid flowmeter

slf-500.jpg Clamp-on type, Wide measurement range ability and Compact design

Sonic WA-790 3-Dimensional Ultrasonic Anemometer

WA-790.jpg Indoor air flow monitoring
o Capable to measure air flow by 3 axis based calculation of wind velocity.
o Capable to measure almost 0 m/sec wind velocity.
o Calibration free against the temperature excursion.
o Capable of temperature monitoring by ultrasonic.

Sonic SLF-100 Ultarasonic luquid flowmeter

SLF-100.jpg Precise liquid flow monitoring by ultrasonic for semiconductor fabrication processes