Pomona

Pomona สายต่อพ่วงสลับและสายวัด

สายต่อพ่วงสลับเฉพาะงาน เป็นสายเชื่อมต่อที่ทำขึ้นมาในลักษณะต่างๆ ในการเชื่อมต่อสัญญาณความถี่ต่ำ

Pomona อุปกรณ์ระบบงานโทรคมนาคม

Pomona 2249-E
สายต่อและขั้วต่อในงานโทรคมนาคม เช่นในตู้สวิตชิ่ง ส่วนใหญ่มีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม

Pomona คลิปทดสอบ IC และอะแดปเตอร์

Pomona 5250
สำหรับจับตัวไอซีที่มีจำนวนขามากมาย เพื่อการวัดสัญญาณแต่ละขาได้พร้อมกันโดยสะดวก โดยการจับทุกขาพร้อมกัน

Pomona ขั้วต่อและอะแดปเตอร์วิดีโอ

สำหรับใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกล้องวิดีโอ, สวิตชิ่ง, เครื่องบันทึกวิดีโอ, เครื่องปรับแต่งสัญญาณ, เครื่องส่ง เลือกใช้ตามขนาดความถี่สูงสุดที่ใช้งาน

Pomona สายโพรบสำหรับออสซิลโลสโคป และอุปกรณ์เสริม

Pomona-5800A
สายโพรบสำหรับออสซิลโลสโคปสำหรับเชื่อมต่อกับวงจรที่กำลังทดสอบ ออกแบบมาให้เชื่อมต่อสัญญาณได้อย่างเที่ยงตรง

Pomona ปากคีบและคลิป

ปากคีบและคลิป ใช้จับอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อวงจรแบบชั่วคราว ในแผงวงจรหรือขั้วต่อต่างๆ มักใช้ในงานต้นแบบ งานทดสอบ หรือการตรวจซ่อม

Pomona กล่องอเนกประสงค์มีฝาปิด

Pomona 3754
กล่องอเนกประสงค์มีฝาปิด ใช้ยึดประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะงาน หรือการผลิตจำนวนไม่มาก เช่นงานต้นแบบ งานวิจัย งานแก้ไขดัดแปลง

Pomona ขั้วต่อคอนเน็กเตอร์ต่างๆ และอะแดปเตอร์

Pomona 6782
ขั้วต่อหรือคอนเน็กเตอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างระบบย่อยๆ ของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของคอนเน็กเตอร์ที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับความถี่สูงสุดที่ส่งผ่าน ส่วนอะแดปเตอร์ใช้เชื่อมต่อระหว่างโคแอกเซียลที่มีคอนเน็กเตอร์ต่างชนิดกัน

POMONA

Pomona 1
โพรบ, สายวัด, ขั้วต่อ และอุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องมือวัดและทดสอบทุกชนิด คุณภาพสูง ทนทาน มีให้เลือกใช้ครบทุกงาน

Pomona โพรบวัดอุณหภูมิ

Pomona-6368
โพโมนามีเทอร์โมคับเปิ้ลโพรบหลายแบบ สำหรับการวัดอุณหภูมิ มีให้เลือกตามชนิดของเทอร์โมคับเปิ้ล (เช่น Type J หรือ K) และขนาดอุณหภูมิที่จะวัด

Pomona อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Pomona-6084
สายรัดข้อมือและอุปกรณ์ประกอบ มีจุดประสงค์เพื่อคายประจุไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิตทำอันตรายแก่ชิ้นส่วนไอซี

Pomona สายและขั้วต่อในงานรถยนต์

Pomona 4691-0
สำหรับช่างซ่อมเครื่องยนต์ใช้วัดสัญญาณในจุดต่างๆ ได้สะดวก เช่นตามขั้วต่อสายไฟ, บนสายหุ้มฉนวน และจุดตรวจวัดต่างๆ

Pomona ออดิโอคอนเน็กเตอร์และอะแดปเตอร์

Pomona XLR 5109
ขั้วต่อในงานออดิโอ สำหรับไมโครโฟน, ลำโพง, เครื่องขยายเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องปรับแต่งเสียง อุปกรณ์สวิตชิ่ง การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Pomona ชุดวัดทดสอบขนาดไมโคร SMD

Pomona 72902-2
ชุดปลายวัดทดสอบสำหรับุปกรณ์ขนาดไมโคร SMD สำหรับงานตรวจวัดและทดสอบแผงวงจรสมัยใหม่ที่มีขนาดเล็กมากๆ

Pomona ชุดคิตและอุปกรณ์เสริมสำหรับ DMM

Pomona-6343
สำหรับการต่อสัญญาณไปยังอินพุตของ DMM มีให้เลือกตามระดับแรงดันที่ใช้ ความต้องการด้านความละเอียด และขนาดของขั้วเสียบ

Pomona บานานาปลั๊กและแจ็ก

บานานาปลั๊ก ใช้เชื่อมต่อไฟฟ้า dc และสัญญาณความถี่ต่ำ เช่น เครื่องจ่ายไฟ และมัลติมิเตอร์แบบมาตรฐานทั่วไป ใช้กับแรงดันไม่เกิน 33 โวลต์

Pomona สายโคแอกเซียลและอุปกรณ์ประกอบ

Pomona 2249-C
สายโคแอกเซียลที่ใช้งานร่วมกับออสซิสโลสโคป, ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์, เครื่องส่ง, สายอากาศ, Test Fixtures และระบบต่างๆในงานอิเล็กทรอนิกส์