Fluke

สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ยุค 4.0”

62_Fluke-6.jpg 1. การตรวจวัดและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ) สาเหตุของเครื่องจักรเสียหาย
2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดิน ในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า
3. Digital Multimeter ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิด
4. การซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน
5. การวิเคราะห์ปัญหางานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ด้วยภาพความร้อน
6. การตรวจวัดระบบไฟฟ้ากำลังและระบบปรับความเร็วมอเตอร์ (Inverter)

พิเศษ เฉพาะเครื่องมือวัดกลุ่ม FPQ, Ti และ Mech รับฟรี iPad mini 64GB (WiFi only)

1561952130946.jpg เมื่อซื้อ
◌ Fluke 438ll, 437ll และ 435ll Power Quality and Energy Analyzer
◌ Fluke Ti480 Pro,Ti401 Pro, TiX580 และ TiX501 Thermal Imager
◌ Fluke 810 Vibration Tester
เริ่ม: 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562