Huntron Workstation Software

Huntron Workstation Software ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพขั้นสูง และความยืดหยุ่นในการตรวจสอบจุดปัญหา และการสร้างกระบวนการทดสอบ โดยมีจอแสดงผลหลายหน้าต่าง อำนวยความสะดวกในการสร้างขั้นตอนทดสอบ, การดู Signature ของอุปกรณ์, การควบคุม Access Probers

Huntron  Software-1 Huntron  Software-2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Huntron Workstation

  • ใช้สร้างรูทีนการทดสอบเฉพาะสำหรับการผลิตจำนวนน้อย การซ่อม การแก้งาน
  • สนับสนุนการสร้างลำดับขั้นตอนทดสอบด้วย PCB CAD data
  • สร้าง / แก้ไข / บันทึก ข้อมูลทดสอบได้ง่าย ด้วย Microsoft Access
  • ดู, พิมพ์ และเก็บบันทึกการทดสอบได้ทันที
  • แต่ละจอแสดงผล อัพเดตข้อมูลสอดคล้องกันทันทีที่เลือก
  • มีจอแสดงการทดสอบอย่างเดียวเป็นการเฉพาะ สำหรับสภาพแวดล้อมการผลิต