Vibration Testing System

ระบบทดสอบความสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์

LDS Vibration Testing
LDS เป็นผู้ผลิตระบบทดสอบ ความสั่นสะเทือน (Vibration Testing) ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง ใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และ อื่นๆ

LDS รุ่น V9 ขนาดแรงทดสอบสูง

High Force Range
รุ่นแรงทดสอบสูง ทดสอบได้ต่อเนื่องระยะเวลานาน สำหรับงานวิจัยและงานทดสอบผลิตภัณฑ์ สมรรถนะสูงสุด ราคาไม่แพง เป็นรุ่นที่ปรับพารามิเตอร์ทดสอบได้มากที่สุด

 • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ใช้แรงสูงและเป็นเวลานาน
 • ทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การบินและการทหาร
 • ทดสอบแบบ shock pulse ที่ความถี่ต่ำๆ

LDS รุ่น V555, V650, V721, และ V780 ขนาดแรงทดสอบต่ำ-ปานกลาง

Low-Medium Force Rangeเป็นระบบทดสอบอเนกประสงค์ ช่วงปรับความถี่ได้กว้าง แรงเขย่าสูง อัตราเร่งสูง เหมาะกับงานทดสอบทุกชนิด ทดสอบได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

 • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
 • ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน
 • ทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชุดทดสอบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งขนาดใหญ่

Packaging Test
LDS เป็นผู้นำระบบการทดสอบที่สามารถจำลองสภาวะการขนส่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น มีระบบทดสอบขนาดใหญ่ที่สามารถรับโหลดได้ถึง 6000 กิโลกรัม สามารถสั่นได้ถึง 6มิลลิเมตร ที่ความถี่ 5-20 Hz สำหรับการสั่นแบบ Sine และ 1.5 g ที่ความถี่สูงถึง 200Hz สำหรับการสั่นแบบ Random

ชุดทดสอบเสียงที่เกิดจากการสั่น กระทบ กระพือ เสียดสี ของชิ้นส่วน

Squeak and Rattle Test
ในการทดสอบเรื่องเสียงสั่นและเสียงรัว เนื่องจากต้องทำการวัดเสียงขณะที่ชิ้นตัวอย่างถูกสั่น ดังนั้นระบบทดสอบสั่นสะเทือนจึงต้องมีเสียงรบกวนต่ำ เพื่อให้การวัดเสียงมีความแม่นยำ LDS มีระบบทดสอบ Squeak & Rattle ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ

TIRA ชุดสร้างความสั่นสะเทือนสำหรับห้องปฏิบัติการและสถาบันการศึกษา

TV51075
สำหรับสถาบันการศึกษาและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ใช้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบความทนทาน และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็ดทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์

Modal testing system ชุดทดสอบคุณสมบัติด้านความสั่นสะเทือนของวัสดุ และโครงสร้างต่างๆ

Modal Testโครงสร้างต่างๆ หรือวัสดุใดๆ ต่างก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อความสั่นสะเทือนออกมาในสามรูปแบบคือ ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequencies), ค่าการหน่วง (Damping) และรูปร่างการสั่น (Mode shapes) ทั้งสามตัวแปรนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงปัญหาของโครงสร้างนั้นๆ

LDS รุ่น V800-V8 Series ขนาดแรงทดสอบปานกลาง

Medium Force Range
มีคุณสมบัติและความสามารถที่สูงขึ้น สำหรับงานวิจัยและพัฒนา งานตรวจสอบคุณภาพสินค้า สมรรถนะสูง ในงบประมาณที่ต่ำ

 • ตรวจรับรองชิ้นส่วนยานยนต์และระบบในรถยนต์
 • ทดสอบอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบอุปกรณ์การบินและการทหาร

LDS รุ่น V101, V201, V406/8, V450 และ V455 ขนาดแรงทดสอบต่ำ

Low Force Range
Shaker ขนาดแรงทดสอบต่ำ เหมาะสำหรับงานทดสอบ modal analysis ให้แรงพีคได้ดี ช่วงปรับความถี่การสั่นกว้าง

 • ตรวจวิเคราะห์ Modal and structural
 • ตรวจทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การทดลองในห้องปฏิบัติการ (Lab)

ชุดทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Durability Test
ระบบทดสอบความสั่นสะเทือน LDS สามารถสร้างสภาวะการสั่นจำลองได้หลายรูปแบบ ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาทดสอบสามารถทนต่อสภาพการสั่นจำลองที่สร้างขึ้นได้ ก็หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้งานได้ หรือมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้

ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

NVH Structural & Modal Testing
LDS มีชุดทดสอบความสั่นสะเทือนทางโครงสร้างที่เรียกว่า Modal Shaker ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น มีแรงเครียดที่เกิดจากการสั่นน้อย ทำให้เกิดความแม่นยำในการทดสอบ อีกทั้งในการทดสอบ Modal Testing นั้น

TIRA ระบบทดสอบความสั่นสะเทือนสำหรับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์

TV5550/LS
ใช้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบความทนทาน และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็ดทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ มีหลายขนาด คือ ระบบทดสอบขนาด 60, 100, 150, 200 , 500 กิโลกรัม และ 50 G