เครื่องจ่ายไฟดีซี แบบตั้งโต๊ะ

BK Precision 1653A เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับปรับค่าได้แบบ Isolate

BK Precision 1653

ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC
ให้เอาต์พุทต่อเนื่อง 2A
แสดงผลค่าแรงดันหรือกระแสได้