การทดสอบ Limit Switch ที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิ ด้วย FLUKE 750 Series

Testing Limit Switch Fluke 750 Series Testing Limit Switch Fluke 750 Series
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 116 KB)

Limit Switch เป็นอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในระบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ทั้งเป็นตัวที่ใช้ตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ FLUKE 750 Series จะสามารถสอบเทียบได้ทั้งอุณหภูมิ (Temperature) ที่ทำหน้าที่เป็น Switch ซึ่งเรียกว่า Thermostat และความดัน (Pressure) เราจะเรียกว่า Pressure Switch

บทความนี้เป็นการตรวจสอบการตั้งค่า เซ็ทพอยต์ (set point) ของ Limit Switch ในงานด้านอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น เทอร์โมสตัด (Thermostat) โดยใช้ Fluke 750 series Documenting Process Calibrator

FLUKE 753, FLUKE 754 เครื่องสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดคุม ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

FLUKE 753, FLUKE 754 เครื่องสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดคุม ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
วารสาร Industrial ฉบับที่ 271 เดือนมิถุนายน 2558
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 2.63 MB)

สอบเทียบได้ทั้งโรงงาน ใช้งานง่าย บันทึกผลและออกเอกสารรายงานได้ในตัว พร้อมโหมดสื่อสาร HART Communication Protocol

เครื่องมือสำคัญในงานวัดคุม

  • เครื่องเดียวสอบเทียบเครื่องวัดคุมได้ทั่วโรงงาน ทั้งอุณหภูมิ, ความดัน, การไหล และพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าครบถ้วน
  • มีโหมดสื่อสาร HART Protocol รองรับ Smart Device
  • สอบเทียบได้ง่ายตามขั้นตอนที่โปรแกรมไว้ล่วงหน้า ใครก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
  • บันทึกผลและออกเอกสารรายงานได้ในตัว ไม่ต้องจดบันทึกเอง
  • ความแม่นยำและความเชื่อถือได้สูงที่สุดในวงการที่ Confidence Interval* 99.7% (K=3)