ใหม่ 3 รุ่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke TiX500, Fluke Ti450 และ Fluke TiS75

Fluke Ti Series New
ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อนอันทรงประสิทธิภาพจาก Fluke มีการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม และใหม่ล่าสุด ได้ออกรุ่นใหม่เพิ่มเติมอีก 3 รุ่น โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคที่เหมาะสมกับความต้องการของงาน

Sonic WA-790 3-Dimensional Ultrasonic Anemometer

WA-790.jpg New Indoor air flow monitoring
o Capable to measure air flow by 3 axis based calculation of wind velocity.
o Capable to measure almost 0 m/sec wind velocity.
o Calibration free against the temperature excursion.
o Capable of temperature monitoring by ultrasonic.

เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพพลังงานทางเลือกและอุปกรณ์

PV Panel Simulation
AMETEK มีเครื่องมือเพื่อจำลองและทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้กับพลังงานทางเลือกที่เหมาะสำหรับหน่วยงานทดสอบของรัฐ ผู้ผลิต และผู้นำเข้าสินค้าอย่างครบถ้วน (Complete Solution Compliance Test) รวมทั้งครอบคลุมตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล

Fluke เครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

Semi_463_Fluke_Industrial.jpg วารสาร Semiconductor ฉบับที่ 463 พฤศจิกายน 2561
Fluke เครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
ความสามารถสูงใช้งานง่ายให้คำตอบในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว สำหรับเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์สมัยใหม่มีความซับซ้อนทั้งทางไฟฟ้าและทางกล


Importer/distributor of electrical and industrial test and measuring instruments, calibration equipments, and tools from the leading manufacturers

Industrial Test Tools

Calibration & Precision Equipments

Sound and Vibration

Industrial Test ToolsCalibration & Precision EquipmentsSound and Vibration

Networks Test Tools

RF & Telecommunication

Products Testing and Tools

Networks Test ToolsRF & TelecommunicationProducts Testing and Tools