สัมมนา “How to troubleshoot Wired & Wireless networks & troubleshooting tools”

62-07-23_S_netAlly.jpg หัวข้อสัมมนา
1. Wi-Fi Network Troubleshooting
2. PoE Troubleshooting
3. Troubleshooting Wire
4. Hand On Workshop

PRODIGIT 5310 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบโปรแกรมได้

5310.jpg New เหมาะสำหรับงานทดสอบ วิจัย ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้า 0 – 500VAC ที่ความถี่ 40-70Hz

พิเศษ เฉพาะเครื่องมือวัดกลุ่ม FPQ, Ti และ Mech รับฟรี iPad mini 64GB (WiFi only)

1561952130946.jpg เมื่อซื้อ
◌ Fluke 438ll, 437ll และ 435ll Power Quality and Energy Analyzer
◌ Fluke Ti480 Pro,Ti401 Pro, TiX580 และ TiX501 Thermal Imager
◌ Fluke 810 Vibration Tester
เริ่ม: 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562

LCR Elite2 An Elite LCR Meter for SMD Components

Elite2_Lab_web.jpg New The LCR Elite2 comes with our patent pending Aegis Technology, which automatically protects your meter from being damaged by energized components. The chipset and algorithm are more powerful and deliver more accurate results.

SLF-500 Ultrasonic Liquid flowmeter

slf-500.jpg New Clamp-on type, Wide measurement range ability and Compact design

Fluke Pti120 Compact Pocket Thermal Camera

F-PTi120.jpg New The bigger the problem, the faster you need to solve it. The Fluke Pocket Thermal Camera puts the power to minimize downtime in everyone’s hands.

Fluke Ti401 PRO Thermal Camera

fluke-ti401.jpg Fluke along with sharper, crisper images and more exacting temperature measurements. With 640 x 480 resolution, Fluke Ti401 PRO offers the ruggedness and ease of use that you’d expect.

ฟังก์ชัน DC Power Supply และ DC Electronic Loads ในเครื่องจ่ายไฟ DC สมัยใหม่

unction_DC_Power_Supply___DC_Electronic_Load.jpg การทดสอบ DC-DC Converter ทั้งแบบเพิ่มแรงดันและลดแรงดัน ท่านจำเป็นต้องใช้เครื่องทดสอบอย่างน้อย 2 ชิ้นคือ
◌ DC Power Supply
◌ DC Electronic Load
แต่ล่าสุด GW Instek ได้รวมฟังก์ชันทั้ง 2 หน้าที่นี้อยู่ในเครื่อง DC Power Supply ตระกูล GPP-Series

GW Instek GSP-9330 EMC Pretest Spectrum Analyzer

GDM-9061_18092817585.jpg A high test speed spectrum analyzer with 3.25 GHz, provides the fastest 204 μs sweep speed. Users, via high speed sweep time, can easily handle and analyze modulation signals. The keys to handling modulated signals are fast sweep time and signal demodulation functions.

สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ยุค 4.0”

62_Fluke-6.jpg 1. การตรวจวัดและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ) สาเหตุของเครื่องจักรเสียหาย
2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดิน ในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า
3. Digital Multimeter ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิด
4. การซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน
5. การวิเคราะห์ปัญหางานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ด้วยภาพความร้อน
6. การตรวจวัดระบบไฟฟ้ากำลังและระบบปรับความเร็วมอเตอร์ (Inverter)

PRODIGIT 4016 : เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 500V/20A ( Digital Power Analyzer)

4016_AC_DC_Digital_Power_Analyzer.jpg New สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้า สำหรับหาค่าพลังงานที่ใช้ไป ของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจวัดค่าพลังงานที่โหลดใช้ไป ได้แก่ Vrms,Arms,Watt,PF,VTHD และ ITHD พร้อมทั้งสามารถดูรูปคลื่นไฟฟ้าพร้อมเก็บค่าการวัดบันทึกแบบ DATA LOGGING

มาตรฐาน ปลั๊กพ่วง ฉบับใหม่ล่าสุด

62-06-20_GW_Instek_GPT-9804.jpg ปลั๊กพ่วง หรือปลั๊กสามตานั้น มีใช้กันอย่างแพร่หลายในไทยจำนวนมากและวัสดุ หรืออุปกรณ์บางอย่าง เป็นอันตรายต่อการใช้งาน ทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้อยู่บ่อยครั้ง ทาง สมอ. จึงออกมาตรฐานใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้งาน ควรจะต้องมีความรู้ในการเลือกใช้งาน ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยมีขั้นตอนในการสังเกตดังนี้

Fluke TiS40, Tis45 Infrared Camera ลด 25%

62-05-14_Pro_TiS40__45.jpg
ให้คุณภาพของภาพถ่ายความร้อนที่ดี ง่ายต่อการหาและแก้ไขปัญหา ตรวจสอบความผิดปกติอย่างรวดเร็ว
เริ่ม: ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2562

Fluke ii900 Sonic Industrial Imager

Fluke_ii900.jpg Fluke ii900 enables maintenance teams to quickly and accurately locate air, gas and vacuum leaks in compressed air systems; even in noisy environments. Specifically designed for noisy production facilities the new SoundSight™ technology is simple to learn and easy to implement.

BK Precision 9832/9833 Programmable AC Power Sources 2kVA/3kVA

9833_right_lrg.jpg Programmable AC power sources provide high performance and low total harmonic distortion in a 3U form factor. The addition of positive and negative DC offset voltages expands the AC capabilities to operate in DC and AC+DC output coupling modes.

GW Instek GDM-906X Series 6 ½ digit dual measurement multimeter

GDM-9061_18092817585.jpg featuring high precision DC voltage accuracy, fast sampling rate, 12 measurement functions (DC voltage/current, AC voltage/current, 2-wire/4-wire resistance, frequency, period, diode, continuity beeper, temperature, capacitance), 6 mathematical functions (dB/dBm/Compare/ MX+B/Percent and 1/X)


Importer/distributor of electrical and industrial test and measuring instruments, calibration equipments, and tools from the leading manufacturers

Industrial Test Tools

Calibration & Precision Equipments

Sound and Vibration

Industrial Test ToolsCalibration & Precision EquipmentsSound and Vibration

Networks Test Tools

RF & Telecommunication

Products Testing and Tools

Networks Test ToolsRF & TelecommunicationProducts Testing and Tools