Non contact voltage detector/Metrel

Metrel MD 126 Non-contact voltage and phase rotation detector

MD126-02032022.jpg ปากกาวัดไฟ รุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มีแค่ตรวจจับแรงดัน แต่เพิ่มความสามารถในการตรวจวัดลำดับเฟสมาให้อยู่ในตัวเดียว ทำให้การตรวจวัดและซ่อมบำรุงไฟฟ้า ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เริ่ม: 1 - 30 มี.ค. 2565 ราคาเปิดตัว

Metrel MD 106 ด้ามวัดไฟไม่ต้องสัมผัส รุ่นพื้นฐาน

Metrel MD 106 Non Contact Voltage Detector รุ่นพื้นฐาน แสดงผลด้วยแสงและเสียง รูปทรงปากกามีคลิปเสียบยึดกระเป๋าได้สะดวก ใช้งานง่าย เหมาะกับทั้งช่างไฟในบ้าน และช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ใช้ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ, สายเคเบิ้ล, ปลั๊กไฟ, สวิตช์ และตู้แผงไฟ

Metrel MD 116 ด้ามวัดไฟไม่ต้องสัมผัส มีไฟฉายในตัวพร้อมระบบสั่น

Metrel MD 116 Non Contact Voltage Detector รุ่นครบเครื่อง แสดงผลทั้งแสง, เสียง และการสั่น มีไฟฉาย LED ความสว่างสูงในตัว เลือกความไวได้ 2 ระดับ สามารถตรวจสอบไฟฟ้าได้ทันทีโดยอัตโนมัติหลังเปิดสวิตช์ทำงาน ใช้หลักการวัดแบบประจุไฟฟ้า (Capacitive) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีกระแสไหลในตัวนำ